Kontakt

Zsolt Heizer
Okružná cesta 927/19,
930 13 Trhová Hradská,
Slovenská republika

Telefón: +421 905, 789 185, +421 915 701 566
E-mail: karolina.heizer [at] gmail.com

IČO: 41892011
DIČ: 1074573082
IČ DPH: SK1074573082
ObÚ v Dunajskej Strede č. živn. reg.:210-19704

Poštová Banka Dunajská Streda,  č.ú. 20264433/6500,
IBAN: SK16 6500 0000 0000 2026 4433, SWIFT: POBNSKBA